Żuraw na placu budowy


Budowanie dużych konstrukcji wymaga odpowiedniego podejścia logistycznego i zastosowania konkretnych maszyn i urządzeń, dzięki którym możliwe będzie realizowanie różnych prac budowlanych, na różnych etapach projektu. 

Przykładem takiej maszyny jest oczywiście żuraw, zazwyczaj żuraw (choć oczywiście wyróżnić można różne inne ich rodzaje, jak chociażby żuraw warsztatowy). Maszyna wykonuje ciężką pracę i to dosłownie, ponieważ ładunki, z którymi ma do czynienia, ważą zwykle naprawdę wiele kilogramów i bez żurawi ich przenoszenie z miejsca na miejsce nie byłoby w żaden sposób możliwe. Biorąc pod uwagę sterowanie radiowe można nimi łatwo i prosto operować. Chociaż oczywiście niezbędne jest do tego odpowiednie przeszkolenie i zwykła osoba z ulicy, bez znajomości tego rodzaju procesów na pewno nie potrafiłaby obsługiwać takiej maszyny. Żuraw jest oczywiście najbardziej rozpoznawaną maszyną na placu budowy, choć w praktyce nie jedyną, jaką można wykorzystać do udźwigu ciężkich materiałów.